Delitev premoženja ob ločitvi je lažja s pomočjo pravnika

delitev premoženja ob ločitvi

Zakoni se občasno ne končajo dobro, zato se v teh primerih zakonci odločijo za ločitev. Takrat je potrebna delitev premoženja ob ločitvi, ki je lažja, če vam pri tem pomaga pravnik. Na ta način boste imeli skozi celoten postopek oporo in boste deležni kvalitetnega pravnega svetovanja. Delitev premoženja ob ločitvi je lahko zahteven postopek, zato je dodatna pomoč vedno dobrodošla.

Kaj vse spada pod skupno premoženje zakoncev?
V skupno premoženje spada vse, kar sta zakonca skupaj ustvarila v času trajanja zakonske zveze. Gre za premično in nepremično premoženje ter vsa denarna in druga sredstva. Sem se štejejo vse plače, vsi prihranki, dobiček podjetja (če ima eden od partnerjev s. p. ali d. o. o.), vse nepremičnine in vložek vanje, premično premoženje (sem sodijo avtomobil, pohištvo, bela tehnika in podobno) ter vsa ostala lastnina in sredstva. Ob ločitvi je torej potrebno poskrbeti za delitev vsega naštetega, kadar imata zakonca otroke, je potrebno poskrbeti še za ureditev preživnine in stikov. Delitev premoženja ob ločitvi ni vedno enostavna, saj ne gre nujno za delitev na pol. Včasih dobi eden od partnerjev večji delež skupnega premoženja, možne pa so tudi drugačne delitve.

Zakaj je pomoč pravnika koristna pri procesu ločitve?
Delitev premoženja ob ločiti je zahteven postopek, zato je dodatna pomoč vedno dobrodošla. Navadno gre pri ločitvi za sporazumno delitev skupnega premoženja, a je tudi takrat pomoč pravnika priporočljiva. Kadar je ločitev nesporazuma, pa je dodatna pomoč še toliko bolj potrebna. Pravnik vam lahko namreč razjasni, kaj vse spada pod skupno premoženje in kolikšen delež skupnega premoženja vam pripada. Prav tako vam pomaga odgovoriti na vprašanja kot so, kako pravično razdeliti premoženje, komu pripada manjši delež, kako ovrednotiti finančno vlaganje enega in drugega partnerja v skupno lastnino, kaj narediti z neodplačanim kreditom in še mnoga druga vprašanja, ki se vam med procesom porajajo.